0932 15 33 55 - 0964 67 01 18

Maps

Combo Sashimi

Combo Sashimi

  • 1046
  • 988.000đ
  • ( Cá Hồi Nauy - Trúng cá chuồn - Cồi Sò Điệp - Cá Trích Ép Trứng )

  • - +
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Thực đơn cùng loại

Hotline
Hotline
0